Consulten

Contracten zijn er met de meeste ziektekosten verzekeraars. De eigen bijdrage via het eigen risico is maximaal 385 euro per jaar (in zowel 2016 als 2017). Hierover zal uw ziektekostenverzekeraar contact met u opnemen. Voordat u de behandeling start is het raadzaam om uw verzekeringspolis te controleren. Zo weet u of u eventuele vergoedingen kunt krijgen.

Gecontracteerde verzekeraars

Tarieven en no show

De tarieven variëren van 80-94% van het geldende NZA tarief. Dit wisselt per verzekeraar en betreft zowel de SGGZ als de BGGZ. Particuliere tarieven voor zelfbetalers, zonder verzekeringsvergoeding, bedragen 90 euro per uur. Hetzelfde geldt voor OZP-cliënten. Afspraken kunnen 24 uur van te voren worden afgezegd. In geval van geen afmelding is er sprake van een no show en wordt 30 euro in rekening gebracht.